Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu oraz kosztom dostawy. Pieniądze zostaną zwrócone najpóźniej w ciągu 14 dni przelewem bankowym na numer konta wskazany przez Klienta lub inną formą płatności wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia. Sklep zastrzega prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub „dowodu jej odesłania”. Sklep nie pokrywa kosztów zwrotu towaru przez Klienta.

Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

Ważne:

Zgodnie z artykułem  38 Prawa konsumenckiego prawu odstąpienia od umowy nie podlegają produkty, które są:

  • nagraniami audio i wizualnymi oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • świadczeniami o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeniami, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone-Artykuły użytku osobistego.
  • dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu nie mogą być zwrócone i ponownie wpuszczone do sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli zapieczętowane opakowanie zostało naruszone. Zatem produkty bez folii lub bez plomb nie podlegają zwrotowi.
    (To znaczy że nie możemy przyjąć do zwrotu produktów które były otwarte i dotykane.)

Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia sprzedawcy przedmiotu reklamacji wraz z wypełnionym formularzem reklamacji, o jej wynikach poinformujemy klienta telefonicznie bądź e-mailowo. W przypadku uznania reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych wymienimy produkt na wolny od wad lub zwrócimy pieniądze w formie uzgodnionej z klientem.

Aby zwrócić produkt należy:

1. Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu lub reklamacji a następnie przesłać skan dokumentu e-mailem na adres:sklep@nadworcowej.pl lub pocztowo na adres firmy (wraz z pkt 3).

2. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.

3. Dostarczyć na swój koszt zwracany lub reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem na adres: 

Sex-Shop Paulina Lercel
ul. Dworcowa 17
85-009 Bydgoszcz

Warunki zwrotów:
Załącznik formularz odstąpienia od umowy.

Warunki reklamacji:

Adres do zwrotów i reklamacji:

Sex-Shop Paulina Lercel
ul. Dworcowa 17
85-009 Bydgoszcz